Solveig Tollefsrud

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Solveig Tollefsrud

Margit Sveaass Moen, Marit Holmen, Solveig Tollefsrud, Rune Rolland
06.10.2005
Stortinget vedtok i 2001 at gravide i Norge skal ha et desentralisert og differensiert fødetilbud ( 1 ). På dette tidspunkt var det ingen systematisert differensiering av omsorgsnivå ved...