Solveig Thorp Holmsen

Forfatterinformasjon fra siste artikkel

Solveig Thorp Holmsen er master of public health, lege i spesialisering i samfunnsmedisin, lege og medisinsk rådgiver ved Nasjonal kompetansetjeneste for amming og overlege ved Oslo skadelegevakt, Oslo universitetssykehus. Hun er ph.d.-stipendiat ved Universitetet i Oslo, der hun forsker på stramt tungebånd hos spedbarn.

Artikler av Solveig Thorp Holmsen
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media