Solveig T. Holmsen

Forfatterinformasjon fra siste artikkel

Solveig Thorp Holmsen (f. 1970) er lege i spesialisering i samfunnsmedisin, lege og medisinsk rådgiver ved Nasjonal kompetansetjeneste for amming og overlege ved Oslo skadelegevakt, Oslo universitetssykehus. Hun er master of public health.

Forfatter har fylt ut ICMJE-skjemaet og oppgir ingen interessekonflikter.

E-post: soholm@ous-hf.no

Artikler av Solveig T. Holmsen
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media