Solveig T. Holmsen

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Solveig T. Holmsen

Solveig Thorp Holmsen, Tina Bakkebø, Maria Seferowicz, Kjetil Retterstøl
23.05.2017
Women with familial hypercholesterolaemia are currently advised to discontinue breastfeeding prior to beginning statin therapy after pregnancy. We believe this practice should be reconsidered...
Solveig Thorp Holmsen, Tina Bakkebø, Maria Seferowicz, Kjetil Retterstøl
23.05.2017
Kvinner med familiær hyperkolesterolemi anbefales i dag å avslutte ammingen når de skal starte statinbehandling etter svangerskap. Vi mener at dagens praksis kan være uheldig. Behandling med...
Solveig T. Holmsen, Gro C. Havnen, Elisabet Nordmo, Hedvig Nordeng, Olav Spigset
10.01.2017
I Tidsskriftet nr. 20/2016 publiserte Holmøy & Torkildsen en oversiktsartikkel om behandling av multippel sklerose i svangerskap og ammeperiode ( 1 ). Vi er i hovedsak enige i anbefalingene i...