Solveig S.-H. Hofvind

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Solveig S.-H. Hofvind

Hege Wang, Solveig S.-H. Hofvind, Steinar Ø. Thoresen
10.11.2000
Brystkreft er den kreftformen som opptrer hyppigst blant kvinner i den vestlige verden og utgjør om lag 23 % av alle krefttilfeller hos kvinner i Norge. I 1997 fikk 2 386 kvinner diagnosen her i...