Solveig Kirsti Grudt

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Solveig Kirsti Grudt

Ragna Valen, Atle Fretheim, Torvid Kiserud, Espen Bjertness, Solveig Kirsti Grudt, Kårstein Måseide
18.10.2011
The poorest part of the world’s population must gain better access to existing knowledge, vaccines, diagnostic procedures and treatment. At the same time, new vaccines, medication and improved health...
Ragna Valen, Atle Fretheim, Torvid Kiserud, Espen Bjertness, Solveig Kirsti Grudt, Kårstein Måseide
18.10.2011
Den fattige delen av verdens befolkning må få bedre tilgang til eksisterende kunnskap, vaksiner, diagnostikk og behandling. Samtidig må det utvikles nye vaksiner, legemidler og bedre helsetjenester...