Solveig Gjems

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Solveig Gjems

Solveig Gjems, Helene Helgeland
03.09.2018
A young boy of upper primary school age was admitted to a paediatric ward with headache, paralysis and reduced general condition. A thorough physical examination was necessary and informative...
Solveig Gjems, Helene Helgeland
03.09.2018
En ung gutt i slutten av barneskolealderen ble innlagt ved barneavdelingen med hodepine, lammelser og redusert allmenntilstand. Grundig somatisk utredning var nødvendig og nyttig. Imidlertid ga den...
Solveig Gjems
08.04.2014
Langvarige og uavklarte somatiske tilstander hos barn og unge skaper utfordringer for leger og annet helsepersonell. Mange barn har vært gjennom tallrike medisinske undersøkelser uten at...