Solveig E.J. Dalbro

Forfatterinformasjon fra siste artikkel

E-post: soejac@ous-hf.no

Nevrologisk avdeling

Sykehuset Østfold Kalnes

og

Nevrologisk avdeling

Oslo universitetssykehus, Rikshospitalet

Hun har bidratt med utforming, litteratursøk og utarbeiding/revisjon av manuset.

Solveig E.J. Dalbro er lege i spesialisering i nevrologi, ansatt ved Sykehuset Østfold, men for tiden i gruppe 1-tjeneste ved Oslo universitetssykehus.

Artikler av Solveig E.J. Dalbro
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media