Solveig Dahl

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Solveig Dahl

Solveig Dahl, Carl-Ivar Dahl, Leiv Sandvik, Edvard Hauff
23.02.2006
Leger møter ofte flyktninger med smerteproblemer. I norske publikasjoner om flyktningers helseproblemer er dette problemet spesielt nevnt for mennesker som har overlevd tortur ( 1  –  3 ). Få studier...
Solveig Dahl, Edvard Hauff
04.12.2003
Ellinor F. Major publiserte i Tidsskriftet nr. 19/2003 en undersøkelse som omhandler i hvor stor grad enheter i psykisk helsevern behandler psykisk traumatiserte pasienter, og i hvilken grad disse...
Solveig Dahl
15.12.2005
Hva bør akuttjenesten til voldtatte inneholde og hvordan bør tjenesten organiseres? Vold er et alvorlig samfunnsproblem. Kvinner som er blitt utsatt for vold og voldtekt har krav på medisinsk hjelp,...