Solve Tjora

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Solve Tjora

Stefan Agewall, Solve Tjora
15.11.2011
It is important to measure troponin levels when acute myocardial infarct is suspected. Many other factors that affect the heart can cause an increase in troponin levels, for example extreme physical...
Stefan Agewall, Solve Tjora
15.11.2011
Troponinmålinger er viktig ved mistanke om akutt hjerteinfarkt. Mange andre forhold som påvirker hjertet kan gi forhøyede troponinverdier, bl.a. ekstreme fysiske anstrengelser. Nyere studier har vist...