Sølve Hognestad

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Sølve Hognestad

Sølve Hognestad
01.07.2011
Noen symptomer og tegn på kreft bør behandles som en øyeblikkelig hjelp-situasjon, med garanti om utredning innen 48 timer. Den siste tiden har det vært stor oppmerksomhet i mediene rundt oppfølging...
Sølve Hognestad
29.11.2011
Jeg takker Anne Tollan for hennes kommentar i Tidsskriftet nr. 19/2011 ( 1 ). Jeg er enig i at det burde vært med et punkt om malignitetssuspekte vaginalblødninger i mitt forslag til tilstander som...