Solfrid Indrekvam

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Solfrid Indrekvam

Ole-Bjørn Tysnes, Trygve Holmøy, Solfrid Indrekvam, Ove Fondenæs
19.05.2021
Just under 10 % of patients with amyotrophic lateral sclerosis receive life-prolonging ventilation via a tracheostomy. There is no international consensus on the planning of life-prolonging invasive...
Ole-Bjørn Tysnes, Trygve Holmøy, Solfrid Indrekvam, Ove Fondenæs
14.05.2021
Livsforlengende behandling med ventilasjonsstøtte via trakeostomi benyttes av i underkant av 10 % av pasientene med amyotrofisk lateral sklerose. Det finnes ingen internasjonal konsensus for...
Morten Engstrøm, Sigurd Aarrestad, Guttorm Eldøen, Anders Alme, Trond Bjørge, Harald Miljeteig, Bjørn Bjorvatn, Stine Knudsen, Solfrid Indrekvam, Kristian Bernhard Nilsen
26.11.2018
Norsk forening for søvnmedisin har utarbeidet tverrfaglige anbefalinger for objektive søvnundersøkelser. Søvnundersøkelser har vært praktisert forskjellig i ulike fagmiljøer i Norge. I 2016 tok Norsk...
Solfrid Indrekvam
09.01.2003
Siden 1992 har Rikstrygdeverket refundert utgifter til elektrostimulatorer for hjemmebehandling av urininkontinens. Avhandlingen rapporterer fra en prospektiv studie av alle kvinner som ble behandlet...