Solfrid Hegstad

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Solfrid Hegstad

Solfrid Hegstad, Asbjørg S. Christophersen, Hassan Z. Khiabani
17.01.2008
Det er estimert at 12 000 – 15 000 personer i Norge er sprøytenarkomane. Legemiddelassistert rehabilitering ble et landsomfattende behandlingstilbud i 1988 ( 1 ), nå er ca. 4 200 heroinavhengige...
Solfrid Hegstad, Lena Kristoffersen, Asbjørg S. Christophersen, Hassan Z. Khiabani
01.01.2009
I de senere år har håranalyser fått økende aksept som et viktig supplement til analyser med blod og urin som prøvemedium. Påvisning av legemidler og rusmidler i blod og urin reflekterer som oftest et...