Solfrid Aase

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Solfrid Aase

Ola Jøsendal, Solfrid Aase
19.02.2004
Kommunane har eit lovfesta ansvar for å gje innbyggjarane tilbod om legetenester, herunder organisering av legevakt på døgnbasis ( 1 ). Tradisjonelt har legevakt i små og mellomstore kommunar vore...