Sofie Hagestande

Forfatterinformasjon fra siste artikkel

E-post: sofie.hagestande@hotmail.com

Det medisinske fakultet

Universitetet i Bergen

Hun har bidratt med utforming av artikkelen, litteratursøk og utarbeiding av figurer.

Sofie Hagestande er siste års medisinstudent. Hun er selv blitt diagnostisert med aplastisk anemi.

Artikler av Sofie Hagestande
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media