Sofia E. Olsen

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Sofia E. Olsen

Sofia E. Olsen, Michael Bretthauer, Mette Kalager
02.05.2017
Vi er glade for at vår artikkel om informasjon til pasienter i epidemiologiske studier har skapt engasjement. Vi ønsker velkommen en debatt om fordeler og ulemper ved forskningsinformasjon til...
Sofia E. Olsen, Michael Bretthauer, Mette Kalager
02.02.2017
Ifølge helseforskningsloven skal «Hensynet til deltakernes velferd og integritet gå foran vitenskapens og samfunnets interesser». Men hvordan ivaretas deltagernes velferd og integritet best? Dagens...