Per Snorre Lingaas

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Per Snorre Lingaas

Kirsten Krohg-Sørensen, Per Snorre Lingaas, Søren Jacob Bakke, Mona Skjelland
05.11.2009
Hjerneslag er den vanligste årsaken til invaliditet og den tredje vanligste dødsårsaken i Norge. Insidensen øker med økende alder. 80 % er iskemiske slag, og 25–30 % av disse skyldes aterosklerose i...
Kirsten Krohg-Sørensen, Per Snorre Lingaas, Steinar Solberg, Odd R. Geiran
11.08.2005
Indikasjon for kirurgisk behandling ved symptomgivende carotisstenoser er overbevisende dokumentert ( 1 - 4 ). Operasjon gir 27 - 48 % relativ reduksjon av risiko for slag sammenliknet med...