Snezana Maric

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Seksjon for nevroradiologi

Radiologisk avdeling

Haukeland universitetssjukehus

Snezana Maric er ph.d., spesialist i radiologi og overlege.

Forfatteren har fylt ut ICMJE-skjemaet og oppgir ingen interessekonflikter.

Artikler av Snezana Maric
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media