Sjur Humerfelt

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Sjur Humerfelt

Arnulf Langhammer, Suzanne Crowley, Sjur Humerfelt, Hasse Melbye, Torbjørn Nag, Øistein Svanes
03.09.2018
Det er dessverre uklarheter i valg av referanseverdier og grenseverdier for spirometri. Vi foreslår endringer. Spirometri er avgjørende i diagnostikk, behandling og oppfølging av pasienter med...
Piia Pretsch, Sissel W. Hertzenberg, Sjur Humerfelt
12.08.2004
Klinisk farmasi innebærer arbeid med individuell legemiddelterapi, herunder identifisering av legemiddelrelaterte problemstillinger ( 1 ). En rekke studier fra USA, Australia og England har vist god...
Kjersti Nøkleby, Viktor Berge, Morten Stiris, Kjersti Forberg Tufteland, Sjur Humerfelt
21.10.2010
Hevelser i scrotum kan være tegn på en rekke alvorlige sykdommer. Videre utredning er derfor viktig. Denne kasuistikken illustrerer aktuelle differensialdiagnoser og beskriver sjeldne komplikasjoner...
Amund Gulsvik, Alf Henrik Andreassen, Per Sigvald Bakke, Ernst Reidar Omenaas, Sjur Humerfelt
29.04.2014
Overlege Eilert Hegbom Eilertsen døde 24. februar 2014, dagen før sin 96-årsdag. Han var en høvding i norsk lungemedisin som var med på å stanse tuberkuloseepidemien. I tillegg gjorde han oss...