Siv Olsen

Forfatterinformasjon fra siste artikkel

Siv Olsen (f. 1977) er ph.d.-kandidat, leder for NSFs landsgruppe av kardiologiske sykepleiere og medlem av den faglige rådgivingsgruppen i Norsk hjerteinfarktregister. Hun har bidratt med tolkning av data, utarbeiding/revisjon og godkjenning av manus.

Forfatter har fylt ut ICMJE-skjemaet og oppgir ingen interessekonflikter.

Medisinsk klinikk

Universitetssykehuset Nord-Norge, Harstad

Artikler av Siv Olsen
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media