Sissel Berg Haveraaen

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Sissel Berg Haveraaen (f. 1953) er cand.mag. og klinisk sosionom ved Seksjon for psykosomatikk og CL-barnepsykiatri, Oslo universitetssykehus, Rikshospitalet, med spesialkompetanse i familieterapi for familier og foreldre til alvorlig og kronisk somatisk syke barn og unge.

Forfatter har fylt ut ICMJE-skjemaet og oppgir ingen interessekonflikter.

Seksjon for psykosomatikk og CL-barnepsykiatri

Barneavdeling for nevrofag

Kvinne- og barneklinikken

Oslo universitetssykehus, Rikshospitalet

Artikler av Sissel Berg Haveraaen
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media