Sissel Berg Haveraaen

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Sissel Berg Haveraaen

Sissel Berg Haveraaen, Trond H. Diseth
07.08.2012
Siste års endringer i forskrift og rundskriv i folketrygdens kapittel 9 har ført til betydelig og for mange ukjent strammere fortolkning, særlig hva gjelder pleiepenger. Innstrammingene medfører...