Siri Waage

Forfatterinformasjon fra siste artikkel

Institutt for global helse og samfunnsmedisin

Universitetet i Bergen

og

Nasjonal kompetansetjeneste for søvnsykdommer

Haukeland universitetssjukehus

Hun har bidratt med idé, planlegging og utforming, revisjon og endelig godkjenning av manuskriptet.

Siri Waage er forsker og senterkoordinator (Nasjonal kompetansetjeneste for søvnsykdommer).

Artikler av Siri Waage
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media