Siri Waage

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Institutt for global helse og samfunnsmedisin

Universitetet i Bergen

og

Nasjonal kompetansetjeneste for søvnsykdommer

Haukeland universitetssjukehus

Hun har bidratt med idé, planlegging og utforming, revisjon og endelig godkjenning av manuskriptet.

Siri Waage er forsker og senterkoordinator (Nasjonal kompetansetjeneste for søvnsykdommer).

Forfatteren har fylt ut ICMJE-skjemaet og oppgir ingen interessekonflikter.

Artikler av Siri Waage
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media