Siri Seterelv

Forfatterinformasjon fra siste artikkel

Siri Seterelv (f. 1975) er lege i spesialisering i samfunnsmedisin og arbeider med infeksjonsovervåking. Hun har hatt hovedansvar for å utforske mulige smittesammenhenger og har ellers deltatt i alle deler av arbeidet med artikkelen.

Forfatter har fylt ut ICMJE-skjemaet og oppgir ingen interessekonflikter.

Divisjon for smittevern

Nasjonalt folkehelseinstitutt

Artikler av Siri Seterelv
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media