Siri Rostoft Kristjansson

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Siri Rostoft Kristjansson

Siri Rostoft Kristjansson, Torgeir Bruun Wyller
09.09.2010
Polyfarmasi er vanlig blant eldre, og konsekvenser kan være bivirkninger, interaksjoner og toksisitet. Samtidig er det godt dokumentert at eldre pasienter underbehandles for tilstander som...