Siri Rostoft

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Siri Rostoft

Magnhild Skråmestø Dejgaard, Siri Rostoft
08.03.2021
A patient who is classified as frail is at high risk of post-surgical complications, nursing home admission, and of death. An assessment of patient frailty provides a more accurate picture of the...
Maria Krogseth, Siri Rostoft, Jūratė Šaltytė Benth, Geir Selbæk, Torgeir Bruun Wyller
08.03.2021
The current life expectancy in Norway is 83 years. The increase in life expectancy over the last 70 years is mainly due to medical advancements, and new treatment methods make us survive diseases...
Magnhild Skråmestø Dejgaard, Siri Rostoft
08.03.2021
En pasient som klassifiseres som skrøpelig har høy risiko for komplikasjoner etter kirurgi, behov for sykehjemsplass og død. En vurdering av pasientens skrøpelighet gir et mer presist bilde av...
Maria Krogseth, Siri Rostoft, Jūratė Šaltytė Benth, Geir Selbæk, Torgeir Bruun Wyller
08.03.2021
Forventet levealder i Norge er i dag 83 år. Medisinske fremskritt har mye av æren for økt levealder de siste 70 årene, og nye behandlingsmuligheter gjør at vi...
Arne Stenrud Berg, Siri Rostoft
09.12.2019
The number of older people with cancer is increasing ( 1 ). At the same time, new treatment options that may also be suitable for older patients are constantly being developed. Individual differences...
Arne Stenrud Berg, Siri Rostoft
03.12.2019
Antall eldre med kreft øker ( 1 ). Samtidig utvikles stadig nye behandlingsmuligheter som kan være aktuelle også for eldre. Med økende alder blir individuelle forskjeller i helsetilstand mer uttalt,...
Siri Rostoft
20.08.2000
Det er i grunnen ganske tilfeldig at jeg nå befinner meg i Boston, Massachusetts, USA, og forsker på romfartsmedisin. Som tenåring hadde jeg to ønsker: Å finne en medisin mot kreft, og å være ett år...