Siri Rostoft

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Siri Rostoft

Arne Stenrud Berg, Siri Rostoft
09.12.2019
The number of older people with cancer is increasing ( 1 ). At the same time, new treatment options that may also be suitable for older patients are constantly being developed. Individual differences...
Arne Stenrud Berg, Siri Rostoft
03.12.2019
Antall eldre med kreft øker ( 1 ). Samtidig utvikles stadig nye behandlingsmuligheter som kan være aktuelle også for eldre. Med økende alder blir individuelle forskjeller i helsetilstand mer uttalt,...
Siri Rostoft
20.08.2000
Det er i grunnen ganske tilfeldig at jeg nå befinner meg i Boston, Massachusetts, USA, og forsker på romfartsmedisin. Som tenåring hadde jeg to ønsker: Å finne en medisin mot kreft, og å være ett år...