Siri Rostoft

Forfatterinformasjon fra siste artikkel

Geriatrisk avdeling

Oslo universitetssykehus

og

Institutt for klinisk medisin

Universitetet i Oslo

Hun har bidratt med idé, utforming/design, tolking av data, litteratursøk, utarbeiding/revisjon av manuset og godkjenning av innsendte manusversjon.

Siri Rostoft er spesialist i indremedisin og i geriatri, overlege og professor.

Artikler av Siri Rostoft
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media