Siri Rostoft

Forfatterinformasjon fra siste artikkel

Siri Rostoft er spesialist i indremedisin og i geriatri, overlege ved Geriatrisk avdeling, Oslo universitetssykehus og professor ved Universitetet i Oslo.

Artikler av Siri Rostoft
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media