Siri Omvik

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Siri Omvik

Børge Sivertsen, Siri Omvik, Ståle Pallesen, Inger Hilde Nordhus, Bjørn Bjorvatn
21.10.2004
Insomni defineres gjerne som redusert kvalitet, varighet eller effektivitet av søvn ( 1 ). Man skiller mellom primær og sekundær insomni. Primær insomni er søvnløshet uten bakenforliggende etiologi,...