Siri Næss

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Siri Næss

Siri Næss
10.08.2001
Innlegget til Torgeir Bruun Wyller er en nyttig kommentar til debatten og gir meg anledning til å avklare synspunkter som jeg forsømte å avklare i artikkelen. Wyller peker på at ”majoriteten av...
Siri Næss
20.06.2001
I en artikkel i Tidsskriftet fra 1998 tar Wyller (1) opp bruken av livskvalitetsbegrepet. Han spissformulerer sine synspunkter under tittelen ” – til gagn eller ugagn?”. Som Wyller påpeker, er ”...