Siri Marie Blomberg

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Siri Marie Blomberg er spesialist i radiologi og overlege ved Radiologisk avdeling, Haukeland universitetssjukehus.

Forfatteren har fylt ut ICMJE-skjemaet og oppgir ingen interessekonflikter.

Artikler av Siri Marie Blomberg
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media