Siri Lunde Strømme

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Siri Lunde Strømme

Siri Lunde Strømme
15.10.2013
We share more than ever before, with the entire world. Therefore, we need to rethink publication ethics. Photo: Einar Nilsen «Why can one print a picture of a dead child in Syria without any...
Siri Lunde Strømme
15.10.2013
Vi deler mer enn noen gang. Med hele verden. Da må vi tenke nytt om publiseringsetikk Foto Einar Nilsen «Hvorfor kan man trykke bilde av et dødt barn i Syria uten reaksjon, men ikke vise en av de...
Siri Lunde Strømme
11.02.2014
Torben Wisborg skriver at hans forfattergruppe ga opp å få publisert en studie i Tidsskriftet «etter tre forsøk på å tilfredsstille kravene fra redaksjonen til personvern». Han spør samtidig om...