Siri Eldevik Håberg

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Senter for fertilitet og helse

Folkehelseinstituttet

Hun har bidratt med idé, design, tolking av resultater og utarbeiding og revisjon av manuset og har godkjent innsendte manusversjon.

Siri Eldevik Håberg er ph.d., lege og fagdirektør.

Forfatteren har fylt ut ICMJE-skjemaet og oppgir ingen interessekonflikter.

Artikler av Siri Eldevik Håberg
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media