Siren Hoven

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Siren Hoven

Anne Høye, Siren Hoven
03.09.2018
Språket former hvordan vi tenker – og handler. Har kravene til journalspråket fjernet oss fra pasientene? Godt fagspråk og presise begreper er viktig og nødvendig for å kunne belyse og ivareta etiske...