Siren Berland

Forfatterinformasjon fra siste artikkel

Avdeling for medisinsk genetikk

Haukeland universitetssjukehus

Hun har bidratt med tabell og røntgenbilder, utarbeiding, revisjon og godkjenning av manus.

Siren Berland er spesialist i medisinsk genetikk og seksjonsoverlege.

Artikler av Siren Berland
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media