Simon Øverland

Forfatterinformasjon fra siste artikkel

Folkehelseinstituttet

og

Institutt for samfunnspsykologi

Universitetet i Bergen

Han har bidratt med tolkning av data, utforming og revisjon av manus og har godkjent siste innsendte versjon.

Simon Øverland er psykolog, leder for Senter for sykdomsbyrde ved Folkehelseinstituttet og professor II.

Artikler av Simon Øverland
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media