Simen Markussen

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Simen Markussen (f. 1978) er forsker ved Frischsenteret for samfunnsøkonomisk forskning.

Forfatteren har fylt ut ICJME-skjemaet og oppgir følgende interessekonflikter: Han har fått midler fra Norges forskningsråd til denne studien.

Stiftelsen Frischsenteret for samfunnsøkonomisk forskning

Artikler av Simen Markussen
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media