Simen Markussen

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Simen Markussen

Simen Markussen, Ole Røgeberg
29.05.2012
Over en tiårsperiode fra 1993 til toppåret 2003 ble arbeidstakeres sykefravær doblet ( 1 , 2 ). I arbeidet med å forstå denne endringen er to skiller viktige. For det første er det nødvendig å skille...