Silje Skrede

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Silje Skrede

Silje Skrede, Holm Holmsen
25.09.2003
Over 50 år etter introduksjonen av de «klassiske» antipsykotiske medikamentene hersker det fremdeles usikkerhet både angående de psykotiske lidelsers nevrokjemiske patofysiologi og medikamentenes...
Silje Skrede
16.10.2012
I Tidsskriftet nr. 15/2012 drøfter Eivind Meland en konkret hendelse der en ph.d.-kandidat fikk avvist sin doktoravhandling på bakgrunn av plagiat i sammenstillingsdelen ( 1 ). Undertegnede møtte i...