Silje Orstad

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Silje Orstad

Tor Henrik Tvedt, Silje Orstad, Steinar Skrede
08.09.2015
En kvinne i 80-årene med transformert follikulært lymfom var under cellegiftbehandling med rituksimab, cyklofosfamid, doksorubicin og bleomycin med vekstfaktorstøtte. Hun ble innlagt i nøytropen fase...