Silje Olin Lervåg

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Silje Olin Lervåg (f. 1983) er turnuslege ved Sykehuset i Vestfold.

Forfatter har fylt ut ICMJE-skjemaet og oppgir ingen interessekonflikter.

Medisinsk fakultet

Universitetet i Oslo

* Nåværende adresser:

S.O. Lervåg, Sykehuset Vestfold

M. Skagestad, Universitetssykehuset Nord-Norge, Narvik

Artikler av Silje Olin Lervåg
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media