Silje Michalsen

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Silje Michalsen

Silje Michalsen, Elisabeth Schrumpf, Klaus Beiske, Anne Tierens, Vigdis Stenberg, Geir E. Tjønnfjord
28.05.2009
Store granulære lymfocytter (large granular lymphocytes, LGL) utgjør 10 – 15 % av lymfocyttene i blod hos friske voksne ( 1 ). De fleste (85 %) av disse lymfocyttene er CD3 – naturlige drepeceller (...
Silje Michalsen, Elisabeth Schrumpf, Klaus Beiske, Anne Tierens, Vigdis Stenberg, Geir E. Tjønnfjord
28.05.2009
Large granular lymphocytes (LGL) comprise 10 – 15 % of lymphocytes in blood in healthy adults ( 1 ). Most of these lymphocytes (85 %) are CD3 – natural killer (NK) cells and the rest are CD3 +...