Silje Andreassen

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Silje Andreassen

Silje Andreassen, Eirik Kjus Aahlin
21.10.2004
De fleste nyhetene fra Midtøsten det siste året har vært dystre. Hvordan opplever helsearbeidere og befolkningen der situasjonen? Ser de noen snarlig løsning eller er det avmakt og frustrasjon som...
Eirik Kjus Aahlin, Silje Andreassen
26.06.2003
Det palestinske folk og det israelske folk lever i frykt og drives av fortvilelse. Helsepersonellet møter fortvilelsen til de krigsskadde og er selv blitt et militært mål. Jobben deres preges av at...