Sigurd Erik Hoelsbrekken

Forfatterinformasjon fra siste artikkel

Sigurd Erik Hoelsbrekken (f. 1975) er ph.d. og lege i spesialisering ved Ortopedisk avdeling, Akershus universitetssykehus.

Forfatter har fylt ut ICMJE-skjemaet og oppgir ingen interessekonflikter.

Ortopedisk avdeling

Oslo universitetssykehus, Aker

*  Nåværende adresser:

Ortopedisk avdeling Akershus universitetssykehus

Artikler av Sigurd Erik Hoelsbrekken
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media