Sigrun Skaar-Holme

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Sigrun Skaar-Holme

Jarle Sundseth, Jon Berg-Johnsen, Sigrun Skaar-Holme, Mark Züchner, Frode Kolstad
05.03.2013
Atlantoaxial rotatory subluxation is a rare condition which was described for the first time by Sir Charles Bell in 1830 ( 1 ). It appears for the most part only in children ( 2  –  4 ) (Fig. 1)...
Jarle Sundseth, Jon Berg-Johnsen, Sigrun Skaar-Holme, Mark Züchner, Frode Kolstad
05.03.2013
Atlantoaksial rotasjonssubluksasjon er en sjelden tilstand som første gang ble beskrevet av sir Charles Bell i 1830 ( 1 ). Den opptrer stort sett kun hos barn ( 2  –  4 ) (fig 1). Når subluksasjonen...