Sigrun Møgedal

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Sigrun Møgedal

Sigrun Møgedal, Benedikte Alveberg, Carmen Pereira
06.09.2011
Cooperation across national borders is a prerequisite for health security. The World Health Organization was established as an instrument to cope with cross-border health risks, to negotiate norms...
Sigrun Møgedal
11.06.2013
All countries are now dependent on regional and global cooperation to cope with health risks and to secure public health. For Norway to continue its leadership role in global health and health aid,...
Sigrun Møgedal, Benedikte Alveberg, Carmen Pereira
06.09.2011
Sikkerhet for helsen forutsetter samarbeid på tvers av landegrensene. Verdens helseorganisasjon ble etablert som redskap for å mestre grenseoverskridende helsetrusler, forhandle frem normer og skape...
Kristin Ingstad Sandberg, Steinar Andresen, Sissel Hodne Steen, Sigrun Møgedal, Kristine Husøy Onarheim, Graziella Van den Bergh
20.09.2011
Den globale helsearenaen kan synes å være dominert av bistandsorganisasjoner, filantroper som Bill Gates og farmasøytisk industri. Hvilken rolle kan helse- og utenriksministeriene spille?...
Sigrun Møgedal
03.09.2013
Bordvik og Sundby illustrerer lederartikkelens hovedpoeng ( 1 ): Norge trenger å ta nye grep i arbeidet med helsebistand og global helse. Dagens helseutfordringer sprenger rammen for hva nasjonale...
Sigrun Møgedal
11.06.2013
Alle land er i dag avhengig av samarbeid regionalt og globalt for å mestre helserisikoer og sikre folkehelsen. En fortsatt norsk lederrolle i global helse og helsebistand er avhengig av bedre...