Sigrun Hope

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Sigrun Hope

Sigrun Hope, Marianne Nordstrøm, Kjetil Retterstøl, Per Ole Iversen, Svein Olav Kolset
23.01.2018
Adults with an intellectual disability are faced with several health-related challenges associated with diet. For many, obesity and secondary diseases constitute a major health problem. A number of...
Sigrun Hope, Marianne Nordstrøm, Kjetil Retterstøl, Per Ole Iversen, Svein Olav Kolset
22.01.2018
Voksne med utviklingshemning har flere helseutfordringer knyttet til kostholdet. For mange er overvekt og følgesykdommer et stort helseproblem. Nylig ble det avdekket mange helserelaterte avvik i den...