Sigrid Svalheim

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Sigrid Svalheim

Kristin Ørstavik, Sigrid Svalheim, Ragnar Gunnarsson, Inge-Margrethe Gilboe, Torberg Torbergsen
17.04.2012
Vi beskriver en kvinne med en akutt innsettende alvorlig tilstand som krevde langvarig respiratorbehandling. Da sederingen ble trappet ned, våknet hun tilsynelatende ikke. En kvinne i slutten av 60-...