Sigrid Hanem

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Sigrid Hanem

Per Løkken, Sigrid Hanem
06.11.2003
Mange barn motsetter seg nødvendige inngrep eller prosedyrer på grunn av angst, tidligere negative erfaringer eller umodenhet. Behandling mot barnets vilje kan føre til generell angst for...
Paal H.H. Lindenskov*, Sigrid Hanem, Sjur Sponheim
20.09.2002
Figur 1 Bildet tatt to timer etter ekstubasjon med pasienten liggende på rygg viser en solid fortetning med tydelig luftbronkogram i høyre overlapp. Videre ser man diffuse fortetninger som kan tolkes...
Tor Skomedal, Sigrid Hanem, Terje Dybvik, Stein Opjordsmoen Ilner
12.11.2013
Central anticholinergic syndrome can be life-threatening. The condition can occur as a result of unintended strong anticholinergic actions of a range of drugs. In rare cases, injection of olanzapine...
Tor Skomedal, Sigrid Hanem, Terje Dybvik, Stein Opjordsmoen Ilner
12.11.2013
Sentralt antikolinergt syndrom kan være livstruende. Tilstanden skyldes utilsiktet sterk antikolinerg virkning av en rekke medikamenter. I sjeldne tilfeller kan injeksjon av olanzapinpamoat gi en...