Signe Egenberg

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Signe Egenberg

Signe Egenberg, Stein Atle Puntervoll, Pål Øian
29.11.2011
Norway has scattered settlement and a harsh climate with decentralised and differentiated maternity care. A total of 61 634 children were born here in 2008 – 89.6 % in gynaecology/obstetric...
Signe Egenberg, Stein Atle Puntervoll, Pål Øian
29.11.2011
Norge har spredt bosetting og et barskt klima med en desentralisert og differensiert fødselsomsorg. I 2008 ble det totalt født 61 634 barn her i landet – 89,6 % på kvinneklinikk/fødeavdeling, 9,6 %...