Signe Berit Bentsen

Forfatterinformasjon fra siste artikkel

Det helsevitenskapelige fakultet

Universitetet i Stavanger

Hun har bidratt med idé, utforming/design, analyse av data, tolking av data, litteratursøk, utarbeiding/revisjon av manuskriptet og godkjenning av innsendt manusversjon.

Signe Berit Bentsen (f. 1967) er operasjonssykepleier og professor.

Artikler av Signe Berit Bentsen
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media