Annonse
Annonse

Signe Berit Bentsen

Artikler av Signe Berit Bentsen

Mari Robberstad, Signe Berit Bentsen, Tore Julsrud Berg, Marjolein M. Iversen
15.09.2017
The prevalence of diabetes mellitus in Norway has risen from 2.5 % in 2005 to 3.2 % in 2011 ( 1 ). Foot ulcers are not uncommon in persons with diabetes; two Norwegian studies show that 7 – 10 % of...
Mari Robberstad, Signe Berit Bentsen, Tore Julsrud Berg, Marjolein M. Iversen
12.09.2017
Prevalensen av diabetes mellitus i Norge har steget fra 2,5 % i 2005 til 3,2 % i 2011 ( 1 ). Fotsår er ikke uvanlig hos personer med diabetes. To norske studier viser at 7 – 10 % av personer med...