Sigmund Simonsen

Forfatterinformasjon fra siste artikkel

Magne Nylenna (f. 1952) er fungerende direktør ved Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten og professor II i samfunnsmedisin ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet og Universitetet i Oslo. Han var leder av Nylenna-utvalget, som utarbeidet utkast til helseforskningsloven.

Sigmund Simonsen (f. 1972) er advokat og stipendiat i helseforskningsrett ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet. Han var sekretariatsleder for Nylenna-utvalget.

Artikler av Sigmund Simonsen
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media