Sigmund Simonsen

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Sigmund Simonsen

Magne Nylenna, Sigmund Simonsen
25.06.2009
Klarere rammer bidrar til å fremme, forbedre og forenkle medisinsk og helsefaglig forskning Lov om medisinsk og helsefaglig forskning, helseforskningsloven ( 1 ), trer i kraft 1. juli 2009. Med det...
Sigmund Simonsen, Magne Nylenna
26.08.2004
Reguleringer av medisinsk forskning som involverer mennesker, skal verne om menneskeverdet og ta tilbørlig hensyn til forskningsdeltakeres, samfunnets, forskningens, forskernes, industriens og andres...
Sigmund Simonsen, Henriette Sinding Aasen, Magne Nylenna
26.08.2004
Det er stor enighet om at frivillighet og gyldig samtykke er en grunnleggende forutsetning ved medisinsk forskning som involverer mennesker. Den nærmere utformingen av samtykkereglene diskuteres...