Sigmund B. Strømme

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Sigmund B. Strømme

Sigmund A. Anderssen, Sigmund B. Strømme
30.06.2001
Hensikten med denne artikkelen er kort å oppsummere de helsemessige konsekvenser forbundet med fysisk aktivitet. Dernest vil vi redegjøre for hvilket vitenskapelig grunnlag vi har for å kunne gi råd...
Sigmund B. Strømme, Arne T. Høstmark
30.11.2000
Betegnelsen fysisk aktivitet er et overordnet begrep. I dette inngår mange andre termer knyttet til fysisk utfoldelse, for eksempel arbeid, idrett, mosjon, friluftsliv, lek, trening, trim,...