Sigmund A. Anderssen

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Sigmund A. Anderssen

Sigmund A. Anderssen, Sigmund B. Strømme
30.06.2001
Hensikten med denne artikkelen er kort å oppsummere de helsemessige konsekvenser forbundet med fysisk aktivitet. Dernest vil vi redegjøre for hvilket vitenskapelig grunnlag vi har for å kunne gi råd...
Sigmund A. Anderssen, Ingvar Hjermann
30.10.2000
Hjerte- og karsykdom omfatter sykdommer i selve hjertet, hjertets kransarteriesystem og karsystemet til resten av kroppens organer, med sykdommer i hjernekar, nyrekar og perifere kar som de viktigste...
Ingar Holme, Sigmund A. Anderssen
30.09.2014
Mange studier har vist at det er en sammenheng mellom selvrapportert grad av fysisk aktivitet på fritiden og totaldødelighet ( 1 , 2 ). I multivariate analyser har assosiasjonene vært sterke og...