Sigbjørn Rogne

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Sigbjørn Rogne

Sigbjørn Rogne
07.02.2017
Only drugs that are shown to be better than placebo in randomised, controlled trials are approved by the medicines agencies. The pharmaceutical companies appear to let profit determine which drugs to...
Sigbjørn Rogne
02.02.2017
Kun legemidler som i randomiserte, kontrollerte studier er vist å være bedre enn placebo, blir godkjent av legemiddelverkene. Legemiddelfirmaene synes å la profitten avgjøre hvilke legemidler...
Sigbjørn Rogne
18.01.2017
Kun legemidler som i randomiserte, kontrollerte studier er vist å være bedre enn placebo, blir godkjent av legemiddelverkene. Legemiddelfirmaene synes å la profitten avgjøre hvilke legemidler...
Sigbjørn Rogne
28.10.2014
Since 1995, internationally more than 1,000 patients with multiple sclerosis have received treatment with cytotoxic chemotherapy with autologous stem cell support. The results are now clearly better...
Sigbjørn Rogne
28.10.2014
Siden 1995 er over 1 000 pasienter med multippel sklerose blitt behandlet med cytostatika med autolog stamcellestøtte internasjonalt. Resultatene er nå klart bedre enn for bremsemedisinbehandling og...
Sigbjørn Rogne
09.12.2014
Multippel sklerose (MS) er en alvorlig sykdom hvor gjennomsnittlig levetid er redusert med 8 – 10 år ( 1 , 2 ). Jeg og mange MS-pasienter ønsker derfor den mest effektive behandlingen, HSCT, som kan...